در سومین ویدئو آموزشی طراحی سیاه قلم با زغال به نحوه ایجاد طرح اولیه کار پرداخته شده است. در ویدئوهای بعدی به طراحی گام به گام اجزای صورت پرداخته شده است.

به بالای صفحه بردن