در سری دوم ویدئوهای آموزشی به صورت اختصاصی به آموزش طراحی چشم و ابرو پرداخته شده است.

در این ویدئو به ادامه طراحی چشم و ابرو و نحوه سایه زدن پرداخته شده است.

به بالای صفحه بردن