تکنیک میکس مدیا

تکنیک میکس مدیا به ترکیب دو یا چند مدیای مختلف در یک اثر هنری اشاره دارد. این مدیاها ممکن است شامل قلم‌های رنگی، آبرنگ، سیاه‌قلم، مداد، رنگ‌های روغنی، ماهیچه، پارچمان، کاغذهای مختلف، مواد سه‌بعدی مانند خمیر، تکنیک‌های چاپ، مهرسازی، و حتی مواد طبیعی مانند خاک، ماسه، چوب، و بسیاری موارد دیگر باشد. خصوصیات تکنیک میکس …

تکنیک میکس مدیا ادامه »