مطالب مرتبط با: مطالب آموزشی

ویدئو شماره 1 کشیدن طرح اولیه (از سری ویدئوهای آموزشی نقاشی سیاه قلم (سری 2) - طراحی چشم و ابرو)

ویدئو شماره 2: سایه زدن (از سری ویدئوهای آموزشی نقاشی سیاه قلم (سری 2) – طراحی چشم و ابرو)

در سری دوم ویدئوهای آموزشی به صورت اختصاصی به آموزش طراحی چشم و ابرو پرداخته شده است. در این ویدئو به اولین گام طراحی چشم و ابرو یعنی کشیدن طرح اولیه و نحوه انتقال بر روی مقوا پرداخته شده است.

مشاهده مطلب »
ویدئو شماره 1 کشیدن طرح اولیه (از سری ویدئوهای آموزشی نقاشی سیاه قلم (سری 2) - طراحی چشم و ابرو)

ویدئو شماره 1: کشیدن طرح اولیه (از سری ویدئوهای آموزشی نقاشی سیاه قلم (سری 2) – طراحی چشم و ابرو)

در سری دوم ویدئوهای آموزشی به صورت اختصاصی به آموزش طراحی چشم و ابرو پرداخته شده است. در این ویدئو به اولین گام طراحی چشم و ابرو یعنی کشیدن طرح اولیه و نحوه انتقال بر روی مقوا پرداخته شده است.

مشاهده مطلب »
به بالای صفحه بردن