تکنیک طراحی با رنگ روغن

رنگ روغن یک نوع رنگ هنری است که از مخلوطی از رنگ‌های روغنی و ماده پیگمنتی به عنوان رنگدانه‌ها تشکیل شده است. این رنگ‌ها با استفاده از روغن‌های نباتی مانند روغن گردو، کنجد یا گلرنگ ترکیب می‌شوند. پیگمنت‌ها در رنگ روغن به صورت پودرهای رنگی مختلف موجود هستند که با روغن‌ها ترکیب می‌شوند تا رنگ‌های …

تکنیک طراحی با رنگ روغن ادامه »