سفارش طراحی آبرنگ و گواش

سفارش طراحی آبرنگ و گواش آبرنگ و گواش از تکنیک‌های مورد علاقه‌ی برخی افراد است؛ احساس نهفته در نقاشی‌های خلق شده از این تکنیک‌ها شاید متفاوت از سایر تکنیک‌ها باشد که جذابیت‌های خاص خود را دارا است. از چه رنگ‌هایی استفاده میکنم؟ طبیعتا در نقاشی‌های آبرنگ و گواش هم مثل بقیه نقاشی‌ها با تکنیک‌های مختلف …

سفارش طراحی آبرنگ و گواش ادامه »